ATTENTIE! Alle werkzaamheden die verricht worden en welke te maken hebben met de installatie, het aansluiten, het instellen, de service en support mogen alleen gedaan worden door gekwalificeerd personeel met voldoende vaardigheden en ervaring met elektrische apparaten.

 

Om het risico van brand, elektrische schokken, beschadigingen aan het systeem en/of persoonlijke verwondingen te voorkomen, dienen de volgende voorschriften en adviezen bij de installatie en configuratie van het systeem te worden opgevolgd:

  • Het aansluiten van draden en connector moet gedaan worden zonder spanning.
  • Maak gebruik van geschikt gereedschap en persoonlijke bescherming tegen elektrische schokken.
  • Gebruik geen beschadigde kabels, draden en connectoren.
  • Vermijd het knikken van kabels en draden.
  • Knel en buig de kabels niet. Anders zal de binnenkant van de kabel misschien breken of bloot komen te liggen.
  • Gebruik geen connectoren met slechte contactpunten.
  • Let op dat de juiste spanning en temperaturen worden gebruikt, deze worden in deze catalogus genoemd.
  • Zorg ervoor dat de specificaties van voedingskabels voldoen aan de toegestane limieten van spanning, stroom en isolatie.

Als het Larnitech systeem onder spanning staat, doe dan NOOIT het volgende:

  • aansluiten of loskoppelen van kabels en/of connectors.
  • het openen van apparaten en sensoren.