Door Larnitech Nederland uitgeleverde servers (de DE-MG of Metaforsa) staan standaard ingesteld op DHCP. De onderstaande procedure is dus in principe niet van toepassing voor deze servers. Mocht je toch een ‘buitenlands’ exemplaar hebben, dan kun je onderstaande procedure volgen om de server te configureren.

Zorg voor het volgende:

 • Zorg dat de instellingen van de DE-MG/Metaforsa server overeenkomen met die van je router (het standaard IP adres is 192.168.1.111/255.255.255.0);
 • Zorg dat het IP-adres van de DE-MG/Metaforsa server buiten de range van de DHCP-server van je router ligt.

Als de netwerkinstellingen van de DE-MG/Metaforsa server niet overeenkomen met de instellingen van je router, dien je 1 van de volgende acties uit te voeren:

 • Wijzig de netwerkinstellingen van je router zodanig, dat deze overeenkomen met de instellingen van de DE-MG/Metaforsa server;
 • Wijzig de netwerkinstellingen van de DE-MG/Metaforsa server met een PC (je hebt een netwerkaansluiting op je PC nodig);
 • Wijzig de netwerkinstellingen van de DE-MG/Metaforsa server met behulp van de router.

Wijzig de netwerkinstellingen van je router

 1. Open via een webbrowser de netwerkinstellingen van je router (in dit voorbeeld gebruiken we een Zyxel router).
 2. Ga naar de lokale netwerkinstellingen van de router, en wijzig het LAN IP-adres van de router in 192.168.1.1; zorg dat het subnet mask op 255.255.255.0 staat:
 3. Open de DHCP server instellingen van de router, en zorg ervoor dat het IP-adres van de IP-adres van de DE-MG/Metaforsa server buiten de range van de DHCP-server valt. Wijzig de instellingen indien nodig:

Wijzig de netwerkinstellingen van de DE-MG/Metaforsa server met behulp van een router

 1. Sla de huidige netwerkinstellingen van je router op.
 2. Wijzig de routerinstellingen met behulp van de instructie hierboven.
 3. Open de webinterface van de DE-MG/Metaforsa server in een webbrowser (met als IP-adres http://192.168.1.111/).
 4. Klik op de knop “IP Setup” in het menu “Settings” –> “Network”.
 5. Wijzig in het nieuwe scherm de netwerkinstellingen, zodat deze overeenkomen met de instellingen van je router. Sla de instellingen daarna op.
  Bijvoorbeeld :

  • IP-adres 192.168.0.111
  • Subnet mask 255.255.255.0
  • Gateway 192.168.0.1
  • DNS 8.8.8.8

 6. Zet je router terug naar de oorspronkelijke instellingen.
 7. Controleer of de instellingen nu kloppen door de webinterface van de DE-MG/Metaforsa server te openen via het nieuwe IP-adres.

Het wijzigen van de netwerkinstellingen van de DE-MG/Metaforsa server met behulp van een PC

 1. Verbind de DE-MG/Metaforsa server met een netwerkkabel direct met de netwerkaansluiting van je PC.
 2. Open het configuratiescherm (of Instellingen) en ga naar ‘Netwerk en Internet’, en kies de optie ‘Adapteropties wijzigen’.
 3. Open met de rechtermuisknop de Eigenschappen van je netwerkkaart:
 4. Klik in het scherm dat opent op de knop Eigenschappen van het Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4):
 5. Wijzig de netwerkinstellingen in het scherm dat geopend wordt.
 6. Kies voor ‘Gebruik het volgende IP-adres’ en vul de volgende instellingen in:
  • IP-adres 192.168.1.10
  • Subnet mask 255.255.255.0
  • Standaardgateway (niets invullen)

 7. Kies ‘De volgende DNS-serveradressen gebruiken’ en vul de volgende instellingen in:
  • Voorkeurs-DNS-server: 8.8.8.8
  • Alternatieve DNS-server (niets invullen)

  .

 8. Klik op OK om de instellingen toe te passen.
 9. Open de webinterface van je DE-MG/Metaforsa server in je internetbrowser (http://192.168.1.111/).
 10. Ga naar Instellingen –> Netwerk en klik op de knop ‘IP Instellingen’:
 11. Vul in het volgende scherm de nieuwe netwerkinstellingen in, gebaseed op de standaard instellingen van je router, en sla ze op. Bijvoorbeeld:
  • IP 192.168.0.111
  • Mask 255.255.255.0
  • GW 192.168.0.1
  • DNS 8.8.8.8

 12. Herstel de oorspronkelijke netwerkinstellingen van je computer.
 13. Ontkoppel de DE-MG/Metaforsa server van je computer.
 14. Sluit de DE-MG/Metaforsa server en je computer aan op de router.
 15. Controleer of de instellingen correct zijn door het openen van de webinterface van de DE-MG/Metaforsa server in je internetbrowser door gebruik te maken van het nieuwe IP-adres.